"/>
Fronhoffs Polska Sp. z o.o.
ul. Nadrzeczna 3
85-238 Bydgoszcz

tel. +48 52 322 26 66
fax +48 52 321 50 62
e-mail: info@fronhoffs.pl
e-mail: praca@fronhoffs.pl

KRS: 0000086169, Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
NIP: 554-030-97-55
Kapitał zakładowy 11 918 000 zł
en
de